تور انفرادی

 

جدول قیمت ها :


هتل هر نقر در اتاق سه تخته هر نقر در اتاق دو تخته هر نقر در اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
Resmina*۴ - ۱,۵۹۰.۰۰۰ ۲,۴۵۰.۰۰۰ - -
Resmina*۴(city view) ۱,۵۹۰.۰۰۰ ۱,۶۹۰.۰۰۰ - ۱,۵۹۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
Haldi*4 ۲,۲۵۰.۰۰۰ ۲,۳۹۰.۰۰۰ - ۲,۱۵۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
Elite world*5 - - - - -

آشنایی با شهر وان