تسهیلات و وام سفر

با هدف همیاری برای برنامه ریزی سفر هموطنان عزیز ، اقدام به راه اندازی تسهیلات سفر نموده و ضمانت باز پرداخت فقط با چک صیادی می باشد. .
مراحل دریافت تسهیلات عبارتند از :
  1. تماس با همکاران و مشاوره در خصوص تور در خواستی
  2. تکمیل فرم شهروندی و فرم تعهد مالی ارائه توسط همکار
  3. ارائه چک و پرینت بانکی با مهر بانک
  4. کپی پاسپورت
  5. کپی فرم قرارداد سفر
شرایط تسهیلات سفر
  • تسهیلات سفر از ۵ میلوین ریال تا ۱۲۰ میلیون ریال بابت هر دسته چک و قرارداد ارائه می شود.
  • باز پرداخت بر اساس ۲.۵ درصد ماهانه می باشد و می تواند تا ۱۰ ماه به طول بیانجامد.

مثال

اگر فردی ۳۰ میلیون ریال تسهیلات را در ۶ ماه بخواهد تقسیط کند ، ۶ چک به مبلغ ۵،۷۵۱،۰۰۰ ریال می بایست ارائه دهد.

پاسخگویی آنلاین 24 ساعته

ساعت مراجعه حضوری به دفتر آژانس

  • 8:00 - 17:00
  • 8:00 - 14:00